Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.

Více informací

Ochrana osobních údajů

GAMEMAT.EU

Zásady ochrany osobních údajů 

Níže popisujeme způsob nakládání s osobními údaji v naší společnosti.

1. Jak nás můžete kontaktovat?

jsme společnost GAMEMAT s.r.o., IČO: 05066425 můžete nám navštívit nebo nám napsat na adresu: Pod Bání 2146/8 180 00 Praha 8.
případně nám napsat e-mail na adresu: sales@gamemat.eu
Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

2. Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?

a. Jméno a příjmení (identifikační údaje):
Vaše základní identifikační údaje a adresní údaje uvedené v následujícím bodu, potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně také splnit smlouvy, které s námi uzavíráte, případně vyřídit Vaše objednávky.
b. Název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát (adresní údaje):
Vaše adresní údaje potřebujeme k tomu, aby Vám mohli naši kurýři či zásilkové společnosti doručit zboží na správnou adresu.
c. Telefonní číslo a email (kontaktní údaje):
Vaše telefonní číslo a email, abychom Vás mohli informovat o stavu objednávky a aby Vám ji naši kurýři mohli řádně doručit. Váš kontaktní telefon a email musíme znát také z toho důvodu, abychom Vás mohli kontaktovat v případě jakýchkoli kom- plikací nebo změn.
Pokud nám neposkytnete Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje, neb- udeme s Vámi moci uzavřít smlouvy a vyřídit Vaše objednávky, takže si u nás nebudete moci objednat zboží.
d. Způsob oslovení:
Dále také uchováváme způsob oslovení, abychom Vás mohli správně oslovovat v ko- munikaci. Způsob oslovení uvádět nemusíte, používáme ho jen pro zpříjemnění ko- munikace.
e. Uživatelské jméno a heslo (registrační údaje):
Jestliže se u nás zaregistrujete, uchovává náš systém informace nutné k tomu, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu, tj. uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů bychom Vám přihlášení nemohli umožnit.
f. Počet a druh zakoupeného zboží (informace o nákupu):
Jakmile si u nás nakoupíte, uchováme si o Vás i informaci o Vašem nákupu, abychom Vám mohli pomoci při reklamaci. Zároveň slouží tyto údaje nám, abychom věděli, jestli jste si u nás reklamované zboží skutečně zakoupili.
Občas se mezi Vámi objeví tací, kteří si zboží několikrát za sebou jen objednají, ale už si jej nevyzvednou a nám tak vzniknou zbytečné náklady na doručení. Abychom zamezili podobným situacím, uchováváme si o Vás po dobu 3 let od Vašeho nákupu vaše identifikační a kontaktní údaje.

g. Cookies:
Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili nakupování na našem eshopu, zpracováváme i cookies. Ty však využíváme jen za tím účelem, aby se Vám eshop zobrazoval ve Vámi zvolené jazykové mutaci.

3. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

a. Spediční společnosti:
Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje předáváme společnostem doručujícím zboží, aby Vám mohli zboží v pořádku doručit. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží.
b. Účetní:
K Vašim osobním údajům má také přístup společnost, která má u nás na starosti účetnictví, a která zpracovává faktury, kde jsou vidět Vaše identifikační a adresní údaje.
c. Poskytovatel platformy e-shopu:
Ve velmi omezené míře může Vaše osobní údaje zobrazit také společnost, na jejíž platformě je provozován tento e-shop.
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nikomu jinému je nepředáváme. Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme.

4. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Informace o Vašem nákupu a Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje si uchováváme po dobu 2 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti.
Zároveň po dobu 3 let ukládáme Vaše identifikační a kontaktní údaje, abychom mohli adekvátně reagovat na zákazníky, kteří si zboží několikrát objednají, ale nevyzvednou si ho.
Uchovávání některých dokumentů s osobními údaji nám ukládají zákony. Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

5. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

a) Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

b) Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
c) Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu zamezit opakovanému objednávání a nevyzvednutí zboží, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.
d) Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut") – tzn. že na Vaši žádost musíme vy- mazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.
e) Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
i. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
ii. jestližejsouosobníúdajezpracováványneoprávněně,alenepřejetesi,abychom
je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
iii. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro up-
latnění Vašich právních nároků;
iv. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

f) Právo na přenositelnot údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uza- vřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

g) Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

card_giftcard
Taška zdarma!

Ke každé podložce taška zdarma!

store
Rychlé doručení

Sledování zásilek pomocí trackingu

schedule
Zákaznická podpora 24/7

Rádi pomůžeme!

attach_money
Podpora hráčů

Zvýhodněné balíčky pro herní kluby a turnaje